Průběh realitního obchodu

Realitní služby jaké si přejete

V první řadě je třeba si uvědomit, že nemovitost, kterou jste se rozhodli prodat, je Vaše nejhodnotnější aktivum a podle toho byste měli postupovat. V takovém případě se Vám bude hodit profesionál, který Vám bude nápomocen v průběhu celé transakce.

Ten by měl na základě Vašich požadavků zpracovat nejvhodnější strategii prodeje.

Strategií může být více, a Vy se rozhodnete pro tu, která Vám bude vyhovovat.

Pak bude následovat příprava nemovitosti na prodej. Může se jednat o vyklizení, úklid nebo homestaiging. Při přípravě jde o to, aby Vaše nemovitost co nejvíce oslovila potenciálního kupce. V žádném případě nejde o skrývání vad. Na ty je nutné vždy upozornit včas.

Po přípravě přijde na řadu focení či natáčení videa. To může udělat sám makléř, pokud to umí a má odpovídající vybavení nebo přizvaný profesionál. Pak už se připraví marketingová kampaň, která by měla být nastavena tak, aby oslovila co nejširší publikum. Pamatujte si, že pro dosažení co nejlepší ceny je lepší, pokud máte více než jednoho zájemce. V takovém případě se nemusíte obávat tlaku na snížení ceny a naopak můžete využít aukčního prodeje pro získání nejlepší nabídky. V okamžiku, kdy máte zájemce, přichází na řadu zajištění prodeje. Prvním krokem je uzavření rezervační smlouvy, která umožní oběma stranám připravit smluvní dokumenty eventuálně zajistit financování hypotékou bez strachu, že jedna ze stran z obchodu vycouvá nebo změní podmínky prodeje. Smluvní dokumenty by měl připravovat advokát, který za ně nese zodpovědnost a samozřejmě by měl být pojištěný.

Po uhrazení kupní ceny (samozřejmě do úschovy advokátní, notářské či bankovní) dojde k převodu v katastru nemovitostí (zde je ochranná lhůta 20 dnů). Po provedení vkladu se obvykle předává nemovitost kupujícímu a odesílají peníze z úschovy prodávajícímu. Mezi stranami je vyhotoven předávací protokol a zodpovědnost za nemovitost přechází na nabyvatele (okamžikem předání). Poslední akt celého procesu je na kupjící, který ve stanovené lhůtě podá daňové přiznání k dani z nabytí a uhradí daň ve výši 4%.